Działki usługowe w Olsztynku

olsztyński, Olsztynek

797 100 PLN

Numer oferty387
Typ transakcjiSprzedaż
Cena797 100 PLN
Powierzchnia7 971 m2
Cena za m2100 PLN / m2
Przeznaczenieusługowa
Typ działkiusługowa
Działki usługowe w Olsztynku (olsztyński, Olsztynek)

BRESDOM Nieruchomości oferuje na sprzedaż działki usługowe w Olsztynku.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Olsztyńskiej, 150 m od Orlenu i składa się działki 5/2 o powierzchni 2209 m2 i działki nr 5/3 o powierzchni 5762 m2 (w cenie zakupu jest również działka nr 5/1, która będzie w przyszłości stanowić część drogi).
Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone symbolem U4
W obszarach oznaczonych symbolem U-4, stanowiących tereny zabudowy usługowej, obowiązują następujące ustalenia:
a) Podziały nieruchomości - zgodnie z przedstawionym na rysunku planu projektowanym podziałem geodezyjnym,

b) Budynki lokalizowane od strony dróg muszą spełniać następujące warunki:
- długość frontu budynku: 10 - 40 m,
- kalenice równoległe do wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- dachy wysokie, główne połacie dachowe o nachyleniu 30 - 45° z zastrzeżeniem, że w przypadku dachów mansardowych dopuszcza się szerszy zakres kątów,
- wysokość kalenicy: 6 -10 m,
- pokrycie dachów dachówka lub jej imitacja w odcieniach czerwieni lub brązu (z zastrzeżeniem § 8, lit. h),
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 do 3 z zastrzeżeniem, że ewentualną trzecią kondygnację musi stanowić poddasze użytkowe,
- minimalny udział powierzchni przeszklonych w elewacji frontowej: 15%,

c) Budynki lokalizowane w głębi posesji muszą spełniać następujące warunki:
- długość frontu budynku: 10 - 50 m
- dachy wysokie, główne połacie dachowe o nachyleniu 25 - 45° z zastrzeżeniem, że w przypadku dachów mansardowych dopuszcza się szerszy zakres kątów,
- wysokość kalenicy 6 10 m, pokrycie dachów dachówka lub jej imitacja w odcieniach czerwieni lub brązu (z zastrzeżeniem § 8, lit. h),
- liczba kondygnacji nadziemnych 1 do 3 z zastrzeżeniem, że ewentualną trzecią kondygnację musi stanowić poddasze użytkowe,

d) Ewentualne ogrodzenia posesji ażurowe, o wysokości do 1,8 m,

e) Maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,

f) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30%,

g) Wzdłuż granic posesji z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz zieleń z przewagą zieleni niskiej nakazuje się z chwilą rozpoczęcia zainwestowania działki urządzenie pasa zieleni izolacyjnej składającego się z żywopłotu o docelowej wysokości przynajmniej 2 m oraz szpaleru drzew,

h) Zakazuje się funkcji mieszkalnej, przy czym nie dotyczy to mieszkań należących do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie danej posesji,

i) Dopuszcza się prowadzenie wyłącznie nieuciążliwej działalności gospodarczej

W tym roku został wykonany wjazd z ul. Olsztyńskiej na działkę 5/3, wkrótce doprowadzony zostanie prąd. Kanalizacja w odległości ok 150 m, wodociąg przy drodze po drugiej stronie.
Cena podlega negocjacji.
Jest możliwość zakupu jednej działki, wówczas cena ustalana będzie indywidualnie.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, to zadzwoń i umów się na prezentację.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
olsztyński, Olsztynek

Kontakt