Działka usługowa w Olsztynku (100 m od Orlenu)

olsztyński, Olsztynek

373 890 PLN

Numer oferty233
Typ transakcjiSprzedaż
Cena373 890 PLN
Powierzchnia3 399 m2
Cena za m2110 PLN / m2
Typ działkiusługowa
Przeznaczenieusługowa
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościwłasność
Prąddo 100m
Wodado 100m
Gazdo 100m
Wygląd działkiteren zróżnicowany
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiasfaltowa
Działka usługowa w Olsztynku (100 m od Orlenu) (olsztyński, Olsztynek)

BRESDOM Nieruchomości oferuje na sprzedaż działkę usługową w Olsztynku.
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Olsztyńskiej, 100 m od Orlenu.
Działka o numerze 2/16 i powierzchni 3399 m2 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona symbolem U4
W obszarach oznaczonych symbolem U-4, stanowiących tereny zabudowy usługowej, obowiązują następujące ustalenia:
a) Podziały nieruchomości - zgodnie z przedstawionym na rysunku planu projektowanym podziałem geodezyjnym,

b) Budynki lokalizowane od strony dróg muszą spełniać następujące warunki:
- długość frontu budynku: 10 - 40 m,
- kalenice równoległe do wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- dachy wysokie, główne połacie dachowe o nachyleniu 30 - 45° z zastrzeżeniem, że w przypadku dachów mansardowych dopuszcza się szerszy zakres kątów,
- wysokość kalenicy: 6 -10 m,
- pokrycie dachów dachówka lub jej imitacja w odcieniach czerwieni lub brązu (z zastrzeżeniem § 8, lit. h),
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 do 3 z zastrzeżeniem, że ewentualną trzecią kondygnację musi stanowić poddasze użytkowe,
- minimalny udział powierzchni przeszklonych w elewacji frontowej: 15%,

c) Budynki lokalizowane w głębi posesji muszą spełniać następujące warunki:
- długość frontu budynku: 10 - 50 m
- dachy wysokie, główne połacie dachowe o nachyleniu 25 - 45° z zastrzeżeniem, że w przypadku dachów mansardowych dopuszcza się szerszy zakres kątów,
- wysokość kalenicy 6 10 m, pokrycie dachów dachówka lub jej imitacja w odcieniach czerwieni lub brązu (z zastrzeżeniem § 8, lit. h),
- liczba kondygnacji nadziemnych 1 do 3 z zastrzeżeniem, że ewentualną trzecią kondygnację musi stanowić poddasze użytkowe,

d) Ewentualne ogrodzenia posesji ażurowe, o wysokości do 1,8 m,

e) Maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,

f) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30%,

g) Wzdłuż granic posesji z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz zieleń z przewagą zieleni niskiej nakazuje się z chwilą rozpoczęcia zainwestowania działki urządzenie pasa zieleni izolacyjnej składającego się z żywopłotu o docelowej wysokości przynajmniej 2 m oraz szpaleru drzew,

h) Zakazuje się funkcji mieszkalnej, przy czym nie dotyczy to mieszkań należących do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie danej posesji,

i) Dopuszcza się prowadzenie wyłącznie nieuciążliwej działalności gospodarczej

Woda, prąd i kanalizacja znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów od nieruchomości.
Działka porośnięta jest samosiejkami.
Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Informacje
Wypis z planu zagosp.
olsztyński, Olsztynek

Kontakt